O STUDIACH MBA

1. Przygotowują absolwentów do realizowania wymagających projektów biznesowych, osiągania sukcesów i finalnie - zajęcia znaczącej pozycji w branży turystycznej.
2. Są inwestycją w przyszłość, sposobem na budowanie kariery zawodowej, niepowtarzalną szansą podniesienia kwalifikacji i zdobycia wartościowych kontaktów.
3. Obejmują nie tylko wiele tradycyjnych obszarów MBA, takich jak: marketing i zarządzanie, etyka, rachunkowość, ale także kładą nacisk na specyfikę ich wykorzystania w branży turystycznej.
4. Dotykają głęboko sfery teoretycznej, praktycznej oraz modeli biznesowych, które usprawniają zarządzanie w biznesie turystycznym.
5. Koncentrują się na praktycznych aspektach zarządzania, pracą nad rozwiązaniami konkretnych problemów pod okiem praktyków biznesu oraz umożliwiają korzystanie z doświadczeń innych studentów; pozwala to poznać przyczyny sukcesów i niepowodzeń projektów składających się na dorobek zawodowy.
6. Gwarantują optymalną dawkę wiedzy specjalistycznej, możliwość spojrzenia na swój biznes z szerszej perspektywy społeczno-ekonomicznej.
7. Studia nie uczą w klasycznym rozumieniu; to forma pracy własnej i wspólnej nad projektami, szansa wymiany poglądów i poznania różnych postaw.