MODEL STUDIÓW MBA

Założenia studiów MBA oparte zostały na trzech filarach gwarantujących uzyskanie wysokiej jakości kompetencji zawodowych w biznesie turystycznym. Najważniejsze składowe tych filarów przedstawiono poniżej.
 
1.  FILAR WIEDZY

• Program studiów współtworzony jest z amerykańskim partnerem, mającym olbrzymie doświadczenie, co zapewnia wysoką jakość wiedzy.
• Zaproszeni do współpracy partnerzy biznesu turystycznego uczestniczą aktywnie w tworzeniu programów, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne.
• Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest od lat najlepszą uczelnią turystyczną w Polsce, gwarantującą wysoką jakość dydaktyki.
• Modułowy system nauczania umożliwia indywidualne kształtowanie profilu studiów poprzez wybór interesujących przedmiotów z wieloprzedmiotowego katalogu.
•  Słuchacze otrzymują innowacyjnie opracowane materiały dydaktyczne oraz możliwość indywidualnego doskonalenia wiedzy poprzez specjalne testy, gry i scenariusze dydaktyczne.
• Program studiów realizują znamienici wykładowcy, w tym uznani praktycy biznesu.

2. FILAR UMIEJĘTNOŚCI dydaktyczny

• Twórcze rozwiązywanie problemów umożliwia wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków.
• Studenci sami modelują obszary wiedzy, której poszukują, i samodzielnie budują projekty.
• Pomiędzy słuchaczami istnieją partnerskie relacje; wymiana wiedzy, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie - w kształtowaniu umiejętności - ma wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów.  

3.  FILAR POSTAWY

• Dzięki nowoczesnej platformie internetowej kontakt z uczelnią jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie.
• Słuchaczami studiów MBA są wybrani w procesie rekrutacji specjaliści różnych obszarów biznesu, zdeterminowani do pogłębiania swojej wiedzy i dzielenia się nią z innymi.
• Organizacja studiów  jest  oparta na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy przez cały okres kształcenia mogą liczyć na pomoc specjalnie dla nich przydzielonych opiekunów grup.
• Zdobywaną wiedzę i umiejętności słuchacze oceniają i weryfikują w trakcie zajęć oraz w życiu zawodowym.

4. KOMPETENCJE (MARKA, PRESTIŻ)

Wypadkową studiów MBA jest uzyskanie wysokiej jakości kompetencji zawodowych, gwarantujących menedżerowi najwyższą markę w środowisku biznesu oraz prestiż zawodowy.